Thành phần : Potassium Benzoate

Potassium Benzoate là muối kali của axit benzoic. Benzyl Alcohol là một loại cồn hữu cơ được tìm thấy trong nhiều loại trái cây và trà. Cồn Benzyl có nhóm hydroxyl (-OH), trong khi hợp chất liên quan, Axit Benzoic có nhóm cacboxyl (-COOH). Natri Benzoate, Canxi Benzoate và Kali Benzoate là muối của Axit Benzoic. Benzyl Benzoate là một este của Benzyl Alcohol và Benzoic Acid. Công dụng của thành phần này trong mỹ phẩm là chất bảo quản. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng không thấy tác dụng phụ nào của Benzyl Alcohol trong các nghiên cứu tiếp xúc mãn tính qua đường miệng. Ảnh hưởng của Axit Benzoic và Natri Benzoate trong các nghiên cứu tiếp xúc lâu dài qua đường miệng chỉ giới hạn ở việc giảm lượng thức ăn ăn vào và giảm tốc độ tăng trưởng.Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét dữ liệu chỉ ra rằng việc tiếp xúc với Benzyl Alcohol và Axit Benzoic qua đường hô hấp không gây ra tác dụng phụ.EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Potassium Benzoate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Potassium Benzoate"