Thành phần : Polyquaternium-67

Polyquaternium-67 là một chất thuộc nhóm chất chống tĩnh điện và tạo màng. Chúng có thể có tính chất giữ nước cho da do khả năng tạo lớp màng trên da.Polyquaternium-67 là một họ các polyme hydroxyethyl cellulose (HEC) bậc bốn có độ nhớt cao với sự thay thế cation của trimethyl ammonium và dimethyldodecyl ammonium. Nó dựa trên xương sống xenlulô có nguồn gốc từ các nguồn gỗ và/hoặc bông tự nhiên và có thể tái tạo. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polyquaternium-67" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polyquaternium-67"