Thành phần : Polyquaternium-39

Polyquaternium-39 là một loại muối amoni bậc bốn polymer của axit acrylic, diallyl dimethylammonium clorua và acrylamide. Thành phần này thường đóng vai trò là chất làm mềm da và tóc. Chất này cũng được EWG và CIR xếp vào nhóm chất an toàn và lành tính khi sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polyquaternium-39" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Polyquaternium-39" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polyquaternium-39"