Thành phần : POLYACRYLATE-13

POLYACRYLATE-13 là ột thành phần trợ giúp có chức năng như một polyme tạo màng (phân tử lớn từ các tiểu đơn vị lặp đi lặp lại).Nó thường xuất hiện trong công thức như một phần của bộ ba chất làm đặc-chất nhũ hóa kết hợp với Polyisobutene và Polysorbate 20. Cả ba cùng nhau có đặc tính làm đặc tuyệt vời với khả năng ổn định-nhũ hóa vượt trội. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "POLYACRYLATE-13" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "POLYACRYLATE-13"