Thành phần : Phenethyl Benzoate

Phenethyl Benzoate là chất bảo quản dùng trong mỹ phẩm; Chất này được xem là ít gây kích ứng hơn các loại chất bảo quản khác. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Phenethyl Benzoate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Phenethyl Benzoate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Phenethyl Benzoate"