Thành phần : PEG-7

PEG-7 là một thành phần đóng vai trò là chất làm ẩm, dung môi. CIR xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-7" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG-7" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-7"