Thành phần : PEG 40 Hydrogenated Caster Oil

PEG 40 Hydrogenated Caster Oil là dẫn xuất polyethylen glycol của dầu thầu dầu; có thể bị nhiễm các tạp chất có khả năng gây độc như 1,4-dioxane. Trong mỹ phẩm thành phần này có một số công dụng như thành phần hương liệu, chất hoạt động bề mặt – chất nhũ hóa, chất hòa tan, chất hòa tan. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng dầu PEG 40 Hydrogenated Caster Oil là an toàn trong hiện tại thực hành sử dụng và nồng độ trong mỹ phẩm khi được bào chế để không gây kích ứng.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG 40 Hydrogenated Caster Oil" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG 40 Hydrogenated Caster Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG 40 Hydrogenated Caster Oil"