Thành phần : PEG-150 Distearate

PEG-150 Distearate là một diester polyetylen glycol của axit stearic.Các thành phần PEG Distearate làm sạch da và tóc bằng cách giúp nước hòa trộn với dầu và bụi bẩn để chúng có thể được rửa sạch. Chúng cũng giúp hình thành nhũ tương bằng cách giảm sức căng bề mặt của các chất được nhũ hóa và giúp các thành phần khác hòa tan trong dung môi mà chúng thường không hòa tan. Polyethylene Glycol (PEG) Distearate được sản xuất từ axit stearic, một loại axit béo tự nhiên, có trong mỡ và dầu động vật. PEG Distearat được sản xuất bằng cách phản ứng axit stearic với một số đơn vị cụ thể của ethylene oxide tương ứng với chiều dài chuỗi PEG trung bình mong muốn. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng không phải tất cả độ dài chuỗi polyme được đề cập trong đánh giá này đều được báo cáo là đã được sử dụng, nhưng tất cả đều được liệt kê là thành phần mỹ phẩm và có thể đã được sử dụng trong quá khứ và có thể được sử dụng trong tương lai. Có rất ít dữ liệu về độc tính đối với các thành phần PEG Distearate.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-150 Distearate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-150 Distearate"