Thành phần : PEG-100 Stearat

PEG-100 Stearat là một este polyetylen glycol của axit stearic. PEG Stearate là chất rắn mềm đến sáp có màu từ trắng đến nâu. PEG Stearate làm sạch da và tóc bằng cách giúp nước trộn với dầu và bụi bẩn để chúng có thể được rửa sạch. PEG Stearate được sản xuất từ axit stearic, một loại axit béo tự nhiên. Giá trị bằng số của mỗi PEG Stearate tương ứng với số lượng trung bình của monome ethylene oxide trong chuỗi polyetylen. Các thành phần polyetylen glycol cũng có thể được đặt tên bằng một số biểu thị trọng lượng phân tử, ví dụ polyetylen glycol (400) stearat là tên gọi khác của PEG-8 Stearate. Đây cũng là một chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa ưa nước rất phổ biến giúp giữ cho nước và dầu trộn lẫn với nhau một cách độc đáo.EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-100 Stearat" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-100 Stearat"