Thành phần : PEG-10 Rapeseed Sterol

PEG-10 Rapeseed Sterol là một ete polyetylen glycol của Rapseed Sterol chứa trung bình 10 mol etylen oxit. Công dụng chính của thành phần này là làm sạch, nhũ hóa, chất hoạt động bề mặt. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp.

Thông tin cơ bản về thành phần "PEG-10 Rapeseed Sterol" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "PEG-10 Rapeseed Sterol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "PEG-10 Rapeseed Sterol"