Thành phần : Oligopeptide-4

Oligopeptide-4 là một peptide tổng hợp bao gồm Lysine, Glycine và Histidine (q.v). Oligopeptide-1 là phân tử nổi tiếng, còn được gọi là Yếu tố tăng trưởng biểu bì hoặc EGF. Về mặt hóa học, Yếu tố tăng trưởng là các peptide lớn hoặc protein hơi nhỏ, hay nói một cách khác là các chuỗi amino acid có độ dài trung bình (EGF bao gồm 53 amino acid). Về mặt sinh học, Yếu tố tăng trưởng là các phân tử tín hiệu tế bào có thể kích thích sự phát triển, tăng sinh, chữa lành và / hoặc biệt hóa của tế bào. Thành phần này đóng vai trò như một chất dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Oligopeptide-4" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Oligopeptide-4" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Oligopeptide-4"