Thành phần : Molasses

Molasses là rỉ đường, tên Tiếng việt thường hay gọi là mật mía. Thành phần này có kết cấu màu nâu sẫm khá đặc vá sánh, thông thường phương pháp cô đặc và kết tinh sẽ được sử dụng để tách đường ra khỏi mía. Công dụng chính của chất này là duy trì độ ẩm và dưỡng sáng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm an toàn, không có chứa độc, không gây ảnh hưởng đến nội tiết hoặc sinh sản.

Thông tin cơ bản về thành phần "Molasses" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Molasses" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Molasses"