Thành phần : Methyl Glucose Dioleate

Methyl Glucose Dioleate là một diester của metyl glucoside và axit oleic. Thành phần này được sử dụng như chất làm mềm, giữ ẩm, dưỡng da. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Methyl Glucose Dioleate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Methyl Glucose Dioleate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Methyl Glucose Dioleate"