Thành phần : Methoxy PEG PPG-25 4 Dimethicone

Methoxy PEG PPG-25 4 Dimethicone là một chất đồng trùng hợp của dimethicone bị chặn cuối với 15mol ethylene oxide và isophorone diisocyanate monome, có công dụng là nhũ hóa, ổn định nhũ tương. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Methoxy PEG PPG-25 4 Dimethicone" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Methoxy PEG PPG-25 4 Dimethicone"