Thành phần : Maltooligosyl Glucoside

Maltooligosyl Glucoside thường được sử dụng để thay thế cho glycerin với công dụng như một chất liên kết, nhũ hoá, tăng cường kết cấu, và tạo màng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Maltooligosyl Glucoside" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Maltooligosyl Glucoside" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Maltooligosyl Glucoside"