Thành phần : Lithospermum Erythrorhizon Root Extract

Lithospermum Erythrorhizon Root Extract là chiết xuất tư phần rễ khô của cây Lithospermum Erythrorhizon. Lithospermum là một chi thực vật thuộc họ Boraginaceae. Chi này được phân bố gần như trên toàn thế giới, nhưng hầu hết có nguồn gốc từ châu Mỹ và trung tâm đa dạng là ở phía tây nam Hoa Kỳ và Mexico. Công dụng của thành phần này là một chất dưỡng da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Lithospermum Erythrorhizon Root Extract" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Lithospermum Erythrorhizon Root Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Lithospermum Erythrorhizon Root Extract"