Thành phần : Leontopodium Alpinum Extract

Leontopodium Alpinum Extract là chiết xuất từ hoa và lá của cây Leontopodium Alpinum – là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần này nhưng nó thường được dùng như chất dưỡng da trong mỹ phẩm. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Leontopodium Alpinum Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Leontopodium Alpinum Extract"