Thành phần : Lactococcus Hyaluronic Acid Ferment Filtrate Fermented HA

Lactococcus Ferment hay còn có một số tên gọi như Hyaluronic Acid Ferment Filtrate, Fermented HA là một chiết xuất được nuôi cấy từ vi khuẩn có nguồn gốc từ Lactococcus, công dụng phổ biến nhất là dưỡng da. Lactococcus là một chi của vi khuẩn axit lactic trước đây được đưa vào nhóm Streptococcus nhóm N1. Chúng được gọi là người đồng nhất có nghĩa là chúng sản xuất một sản phẩm duy nhất, axit lactic trong trường hợp này, là sản phẩm chính hoặc duy nhất của quá trình lên men glucose. EWG đánh giá thành phần này an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "Lactococcus Hyaluronic Acid Ferment Filtrate Fermented HA" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Lactococcus Hyaluronic Acid Ferment Filtrate Fermented HA" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Lactococcus Hyaluronic Acid Ferment Filtrate Fermented HA"