Thành phần : Inulin Lauryl Carbamate

Inulin Lauryl Carbamate là một chất nhũ hóa polyme (phân tử lớn từ các tiểu đơn vị lặp đi lặp lại) đến từ Inulin, một loại polysacarit tự nhiên được tìm thấy trong rễ và thân rễ của một số loại cây. Chất nhũ hóa thu được bằng cách thêm các chuỗi ưa dầu vào inulin. Chất đồng trùng hợp thu được có thể nhũ hóa một lượng lớn dầu và có thể ổn định các giọt dầu hoặc các hạt không tan trong nước để chúng không kết tụ lại với nhau trong công thức. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Inulin Lauryl Carbamate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Inulin Lauryl Carbamate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Inulin Lauryl Carbamate"