Thành phần : Hydroxystearic Acid

Hydroxystearic Acid là một axit béo. Axit Hydroxystearic làm sạch da và tóc bằng cách giúp nước hòa trộn với dầu và bụi bẩn để chúng có thể được rửa sạch. Axit Hydroxystearic có cấu trúc tương tự như axit stearic và cả hai đều được lấy từ chất béo và dầu tự nhiên. Một phương pháp sản xuất Axit Hydroxystearic liên quan đến quá trình hydro hóa dầu thầu dầu. Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét dữ liệu khoa học hiện có và kết luận rằng Axit Hydroxystearic là an toàn như một thành phần mỹ phẩm trong thực tiễn sử dụng hiện nay. Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét dữ liệu độc tính sinh sản và phát triển cũng như độc tính di truyền mà không tìm thấy tác động đáng kể nào ở mức phơi nhiễm có khả năng vượt quá mức được thấy từ nồng độ sử dụng mỹ phẩm dự kiến. Các sacôm được tạo ra khi tiêm Axit Hydroxystearic dưới da được coi là một hiện tượng vật lý không liên quan đến vật liệu cụ thể được tiêm và không liên quan đến việc sử dụng thành phần này trong mỹ phẩm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydroxystearic Acid" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Hydroxystearic Acid" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydroxystearic Acid"