Thành phần : Hydroxyethyl acrylate acryloydimethyl taurate copolymer

Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer là một chất đồng trùng hợp của các monome natrihydroxyethyl acrylate và acryloyldimethyl taurat. Hydroxyethyl acrylate là một hợp chất hóa học hữu cơ aliphatic. Nó có công thức C5H8O3 và Số đăng ký CAS 818-61-1. Đó là REACH đã đăng ký với số EU là 212-454-9. Nó có chức năng kép chứa nhóm acrylic có thể polyme hóa và nhóm hydroxy cuối cùng. Nó được sử dụng để tạo ra các polyme nhũ tương cùng với các monome khác và nhựa thu được được sử dụng trong chất phủ, chất bịt kín, chất kết dính và chất đàn hồi và các ứng dụng khác. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydroxyethyl acrylate acryloydimethyl taurate copolymer" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Hydroxyethyl acrylate acryloydimethyl taurate copolymer" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydroxyethyl acrylate acryloydimethyl taurate copolymer"