Thành phần : Hydroquinone

Hydroquinone là một hợp chất hữu cơ thơm. Tại Hoa Kỳ, Hydroquinone có thể được sử dụng như một thành phần tích cực trong các sản phẩm thuốc OTC. Khi được sử dụng như một thành phần hoạt tính của thuốc, tên được đặt là Hydroquinone. Hydroquinone là tên gọi chung của thành phần 1,4-dihydroxybenzene và có thể được sử dụng an toàn trong nhiều loại mỹ phẩm. Hydroquinone được sử dụng trong mỹ phẩm như một chất chống oxy hóa, thành phần hương liệu và chất oxy hóa trong thuốc nhuộm tóc. Hydroquinone cũng có thể được sử dụng như một chất ổn định ức chế sự trùng hợp của chất kết dính trong móng tay giả. Tính an toàn của hydroquinone đã được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia đánh giá thành phần mỹ phẩm (CIR) trong bốn lần riêng biệt kể từ năm 1986. CIR kết luận rằng hydroquinone an toàn ở nồng độ ≤ 1% trong các công thức mỹ phẩm được thiết kế để sử dụng trong thời gian ngắn, không liên tục, sau đó rửa sạch da và tóc. Ngoài ra, hydroquinone an toàn khi sử dụng làm chất ức chế polyme hóa trong chất kết dính móng tay và lớp phủ móng nhân tạo được xử lý bằng ánh sáng LED. Tuy nhiên, hydroquinone không an toàn khi sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm có lưu lại trên da. EWG đánh giá thành phần này là một chất có liên quan đến khả năng gây ung thư và gây kích ứng da ở mức cao nên được hạn chế sử dụng trong các sản phẩm mỹ phảm.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydroquinone" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydroquinone"