Thành phần : Hydrolyzed Corn Starch Octenylsuccinate

Hydrolyzed Corn Starch Octenylsuccinate là tinh bột ngô thủy phân, hiện nay chưa có nhiều nghiên cứu về thành phần này với công dụng chính là chất hấp thụ, liên kết, tạo màng. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydrolyzed Corn Starch Octenylsuccinate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydrolyzed Corn Starch Octenylsuccinate"