Thành phần : Hydrogenated Castor Oil

Hydrogenated Castor Oil được sản xuất bằng cách hydro hóa dầu hạt Ricinus Communis (Castor) hay dầu thầu dầu. Nó cũng có một số đặc tính giữ ẩm độc đáo vì nó vừa là chất khóa ẩm vừa là chất giữ ẩm. Đối với dầu thầu dầu ở dạng dầu hoặc sáp thì chúng sẽ nằm trên da, cản trở nước bay hơi ra khỏi các lớp trên cùng. Tính chất thứ hai, đặc tính giữ ẩm xuất phát từ đặc tính độc đáo của axit ricinoleic (axit béo chiếm ưu thế trong dầu thầu dầu) có thêm một nhóm -OH ưa nước trên chuỗi chất béo ưa dầu của nó. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Hydrogenated Castor Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Hydrogenated Castor Oil"