Thành phần : Glycosyl Trehalose

Glycosyl Trehalose là sản phẩm thu được từ phản ứng hình thành liên kết -1, 1-glucosidic với glucosyltransferase trong quá trình khử đầu cuối của tinh bột thủy phân. Có chức năng chính là ổn định nhũ tương, tạo màng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glycosyl Trehalose" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Glycosyl Trehalose" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glycosyl Trehalose"