Thành phần : Glycine Soja Peptide

Glycine Soja Peptide là một dạng peptide thu được từ đầu nành bằng phương pháp lọc siêu màng, peptide là chuỗi axit amin, là khối xây dựng của protein. Thành phần này đóng vai trò tạo màng, dưỡng tóc, dưỡng da. Hội đồng CIR không lo ngại rằng thành phần này gây kích ứng da bởi vì những thành phần này hòa tan trong nước, sẽ không thấm qua da và có trọng lượng phân tử thấp hơn nhiều so với trọng lượng phân tử có thể gây ra những phản ứng như vậy. Ủy ban chọn lọc của FDA về các chất GRAS (SCOGS) đã kết luận rằng không có bằng chứng nào trong thông tin có sẵn về peptide đậu nành cô lập chứng minh hoặc gợi ý cơ sở hợp lý để nghi ngờ, một mối nguy hiểm cho công chúng khi nó được sử dụng ở mức độ hiện tại hoặc mức độ hợp lý. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glycine Soja Peptide" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glycine Soja Peptide"