Thành phần : Glyceryl Stearate SE

Glyceryl Stearate SE (SE là viết tắt của self-emulsifying ->tự nhũ hóa) là một lipid được sử dụng làm chất hoạt động bề mặt và chất nhũ hóa. Glyceryl Stearate SE giúp hình thành nhũ tương bằng cách giảm sức căng bề mặt của các chất được nhũ hóa. Các nghiên cứu về sự tiếp xúc của con người đối với các sản phẩm có chứa Glyceryl Stearate SE, cũng như kinh nghiệm lâm sàng đã cho thấy hợp chất này không gây nhạy cảm, không độc hại và không nhạy cảm với ánh sáng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glyceryl Stearate SE" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glyceryl Stearate SE"