Thành phần : Glyceryl Cocoate

Glyceryl Cocoate là một monoeste của glycerin và axit béo dừa. Công dụng của thành phần này là chất làm mềm, nhũ hóa. Đánh giá An toàn CIR: Độ an toàn của 43 monoeste glyceryl trong đó có Glyceryl Cocoate đã được xem xét trong một báo cáo vì những thành phần này có cấu trúc tương tự. Ngoài ra, nhiều axit béo có trong các thành phần này đã được Hội đồng chuyên gia CIR xem xét trước đó và thấy an toàn khi sử dụng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm, tuy nhiên đây vẫn là chất nên hạn chế sử dụng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glyceryl Cocoate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glyceryl Cocoate"