Thành phần : Glycereth-20

Glycereth-20 là một polyethylene glycol ether của Glycerin, được sử dụng như một chất tăng cường độ ẩm, giảm độ nhớt trong mĩ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Chưa có thông tin về mức độ an toàn của Glycereth-20 đối với sức khỏe con người. Báo cáo an toàn của hội đồng CIR vào tháng 12 năm 2020 đã đánh giá đây là thành phần an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm nếu công thức sản phẩm được điều chế để không kích ứng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glycereth-20" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Glycereth-20" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glycereth-20"