Thành phần : Glycereth-18

glycereth-18 là một ether polyetylen glycol của glycerin chứa trung bình 18 mol ethylene oxide. Thành phần này đóng vai trò là một chất dưỡng ẩm da. Hội đồng chuyên gia về an toàn thành phần mỹ phẩm kết luận rằng 8 thành phần glycerin ethoxyl hóa trong đó có glycereth-18 là an toàn trong mỹ phẩm trong thực tiễn sử dụng và khi được điều chế để không kích ứng.. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glycereth-18" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glycereth-18"