Thành phần : Glycereth-18 Ethylhexanoate

Glycereth-18 Ethylhexanoate được biết đến là một thành phần dưỡng da trong mỹ phẩm, hiện nay chưa có nhiều thông tin đánh giá về hoạt chất này. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Glycereth-18 Ethylhexanoate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Glycereth-18 Ethylhexanoate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Glycereth-18 Ethylhexanoate"