Thành phần : FRUCTOSE

FRUCTOSE là một loại đường xuất hiện trong trái cây và mật ong. Fructose là loại đường ngọt nhất trong tất cả các loại đường tự nhiên. Trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân nó có đặc tính liên kết nước tốt và giúp giữ nước cho da. Fructose được sản xuất từ quá trình thủy phân tinh bột ngô bằng cách chuyển đổi một phần glucose thành Fructose bằng enzyme sử dụng chế phẩm enzyme glucose isomerase. Nó là một trong ba monosacarit dùng cho ăn kiêng: cùng với glucose và galactose, fructose được hấp thu trực tiếp vào máu trong quá trình tiêu hóa. Fructose tinh khiết và khô là chất rắn kết tinh rất ngọt, màu trắng, không mùi và là loại đường tan trong nước tốt nhất. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đưa xi-rô ngô Fructose cao vào danh sách các chất thực phẩm trực tiếp được xác nhận là Thường được Công nhận là An toàn (GRAS). Xi-rô ngô Fructose cao bao gồm 42 đến 55% Fructose. Hội đồng chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "FRUCTOSE" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "FRUCTOSE"