Thành phần : Ethyl Hexanediol

Ethyl Hexanediol là chất lỏng không màu, hơi nhớt. Ethyl Hexanediol thường được sử dụng trong sản xuất các thành phần mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân khác như Quaternium-33 và Quaternium-60. Ethyl Hexanediol được sử dụng để hòa tan các chất khác, thường là chất lỏng, trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Đánh giá an toàn CIR: Dữ liệu chỉ ra rằng Ethyl Hexanediol được hấp thụ qua da và được chuyển hóa và thải trừ qua nước tiểu. Trong các nghiên cứu cận mãn tính ở miệng, độc tính nhẹ được biểu hiện là giảm tốc độ tăng trưởng và tăng trọng lượng gan. Trong một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, việc cung cấp Ethyl Hexanediol qua đường miệng cho thấy bằng chứng về tác dụng phát triển chỉ ở mức độ gây độc tính đáng kể cho mẹ. Nồng độ mà thành phần này dự kiến sẽ được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân không lớn hơn 5%.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ethyl Hexanediol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ethyl Hexanediol"