Thành phần : Dimethyl Palmitamine

– Dimethyl Palmitamine là một amin béo bậc ba. – Công dụng chính của thành phần này trong mỹ phẩm là chống tĩnh điện, nhũ hóa, dưỡng tóc. – EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất nhưng nên hạn chế sử dụng ở mức trung bình.

Thông tin cơ bản về thành phần "Dimethyl Palmitamine" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Dimethyl Palmitamine" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Dimethyl Palmitamine"