Thành phần : Dicetyl Phosphate

Dicetyl Phosphate là một hỗn hợp phức tạp của diesters của cetyl alcohol và axit photphoric. Thành phần này hoạt động như một chất nhũ hóa và chất hoạt động bề mặt. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận đây là một trong 28 alkyl phốt phát là an toàn trong thực tế sử dụng hiện tại và nồng độ trong mỹ phẩm khi có công thức không khó chịu.

Thông tin cơ bản về thành phần "Dicetyl Phosphate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Dicetyl Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Dicetyl Phosphate"