Thành phần : Copper Sulfate

Copper Sulfate là muối của acid sulfuric, đây là 1 chất kháng khuẩn hiệu quả, nhưng có rất ít tài liệu nói về những lợi ít của chúng mang lại cho da. Chủ yếu trong mỹ phẩm như 1 chất chống nhiễm khuẩn.EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Copper Sulfate" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Copper Sulfate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Copper Sulfate"