Thành phần : Cocamidopropyl

Cocamidopropyl đầy đủ là Cocamidopropyl Betaine (CAPB) là một phần của nhóm thành phần có tên là amidopropyl betaine. Những thành phần này bao gồm các axit béo khác nhau liên kết với amidopropyl betaine, được sử dụng chủ yếu làm chất hoạt động bề mặt. Về mặt này, chúng hoạt động giống như chất tẩy rửa (xà phòng) và do đó được tìm thấy trong các sản phẩm tắm, sản phẩm làm sạch da và sản phẩm chăm sóc tóc, chẳng hạn như dầu gội, dầu xả và thuốc xịt. Sự an toàn của Cocamidopropyl Betaine và các thành phần amidopropyl betaine có liên quan đã được Hội đồng chuyên gia Đánh giá Thành phần Mỹ phẩm (CIR) đánh giá nhiều lần. Do khả năng gây kích ứng da ở nồng độ sử dụng cao hơn, tuy nhiên, Hội đồng chuyên gia CIR khuyến nghị rằng đối với các sản phẩm mỹ phẩm có ý định lưu lại trên da trong thời gian dài (tức là các sản phẩm còn sót lại), nồng độ CAPB không được vượt quá 3 %. Dựa trên việc xem xét các tài liệu khoa học đã xuất bản, Hội đồng chuyên gia CIR kết luận rằng mỹ phẩm sử dụng CAPB và các betaine amidopropyl có liên quan đều an toàn miễn là chúng được bào chế không gây mẫn cảm. Hội đồng chuyên gia CIR cũng khuyên ngành tiếp tục giảm thiểu mức độ tập trung của các sản phẩm phụ sản xuất này.

Thông tin cơ bản về thành phần "Cocamidopropyl" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Cocamidopropyl"