Thành phần : Cl 73360

Cl 73360 hay Red No. 30, trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Red 30 (D&C Red No. 30) và Red 30 Lake là chất tạo màu được sử dụng trong công thức của phấn má hồng, son môi, phấn phủ và các sản phẩm trang điểm khác, cũng như các sản phẩm tắm, sản phẩm tẩy rửa và sơn móng tay và men. Đây là một sắc tố đôi khi được gọi chung là màu thioindigoid. Red 30 và Red 30 Lake là các sắc tố không hòa tan trong nước. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã xem xét tính an toàn của Red 30 và Red 30 Lake, xác định rằng chúng có thể được sử dụng một cách an toàn để tạo màu cho mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, cũng như thuốc (bao gồm cả các sản phẩm dùng cho môi) khi tuân thủ theo thông số kỹ thuật do FDA đặt ra. Những thành phần này không được phép sử dụng trong các sản phẩm dùng cho vùng mắt. EWG xếp thành phần này vào nhóm chất bị hạn chế sử dụng ở mức đỏ.

Thông tin cơ bản về thành phần "Cl 73360" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Cl 73360"