Thành phần : Ceteth 10 Phosphate

Ceteth 10 Phosphate là một hỗn hợp phức tạp của este của axit photphoric và CETETH-10. Công dụng chính của thành phần này là làm sạch, chất hoạt động bề mặt. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng các ete alkyl PEG bao gồm Ceteth 10 Phosphate an toàn trong thực tiễn sử dụng hiện tại và nồng độ được mô tả trong đánh giá an toàn này khi được bào chế để không gây kích ứng. Mặc dù thành phần này được EWG đánh giá là chất an toàn tuy nhiên đây vẫn là một thành phần thuộc nhóm có nguy cơ trung bình.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ceteth 10 Phosphate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ceteth 10 Phosphate"