Thành phần : Caprylyl Glucoside

Caprylyl/capryl glucoside là một glucoside alkyl, các thành phần alkyl glucoside được hình thành bằng cách phản ứng giữa rượu hoặc hỗn hợp rượu (thay đổi theo độ dài chuỗi carbon) với dạng mạch vòng của đường, glucose hoặc polyme glucose. Trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Caprylyl/Capryl Glucoside được báo cáo là có chức năng như chất hoạt động bề mặt – chất làm sạch. Cetearyl Glucoside được báo cáo là hoạt động như chất hoạt động bề mặt – chất nhũ hóa. Sự an toàn của Caprylyl/Capryl Glucoside đã được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia đánh giá thành phần mỹ phẩm (CIR). Hội đồng chuyên gia CIR đã xem xét một nghiên cứu chỉ ra rằng Caprylyl/Capryl Glucoside (độ dài chuỗi alkyl: hỗn hợp có chiều dài 8 và 10 cacbon) không dễ dàng hấp thụ qua da. Ở nồng độ cao Caprylyl/Capryl Glucoside gây kích ứng da và kích ứng da lâu dài dẫn đến các tác dụng phụ khác bao gồm giảm trọng lượng cơ thể. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng 19 alkyl glucoside bao gồm cả chất này là an toàn trong thực tiễn sử dụng hiện tại và nồng độ khi được bào chế để không gây kích ứng. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Caprylyl Glucoside" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Caprylyl Glucoside"