Thành phần : Butylcarbamate

Butylcarbamate là một dạng của Iodopropynyl Butylcarbamate, là chất bảo quản hòa tan trong nước được sử dụng trên toàn cầu trong sơn và chất phủ, chất bảo quản gỗ, chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng Iodopropynyl Butylcarbamate an toàn như một thành phần mỹ phẩm ở nồng độ nhỏ hơn hoặc bằng 0,1%. Iodopropynyl Butylcarbamate không nên được sử dụng trong các sản phẩm dùng để xịt khí dung. Do nồng độ cao nhất được kiểm tra về khả năng gây mụn là 0,1%, nên Hội đồng chuyên gia CIR coi nồng độ đó là nồng độ cao nhất mà dữ liệu hiện có sẽ hỗ trợ về độ an toàn. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Butylcarbamate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Butylcarbamate"