Thành phần : Blue 1

Blue 1 hay còn gọi là Ci 42090, là màu tổng hợp phải được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chứng nhận. Blue 1 Lake là dạng Blue 1 không tan trong nước được tạo ra từ màu được chứng nhận. Blue 1 và Blue 1 Lake tạo ra màu xanh lam cho mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Blue 1 là một sắc tố hòa tan trong nước tổng hợp. Blue 1 Lake là muối không tan trong nước của Blue 1. Ngoài việc sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, Blue 1 thường được sử dụng làm màu thực phẩm và có thể được tìm thấy trong kem và đồ ngọt. Theo quy định của Hoa Kỳ, tất cả Blue 1 được sản xuất để sử dụng trong các sản phẩm đều phải được FDA chứng nhận. Quy trình chứng nhận này đảm bảo rằng các thông số kỹ thuật nhận dạng và hóa chất nghiêm ngặt do FDA đặt ra đều được đáp ứng. Cơ quan Đánh giá Thành phần Mỹ phẩm (CIR) đã hoãn đánh giá thành phần này vì tính an toàn đã được FDA đánh giá. Việc hoãn xem xét này là theo quy định của Thủ tục CIR. EWG đánh giá thành phần này có khả năng gây ung thư ở mức trung bình và bị xếp vào nhóm hạn chất hạn chế sử dụng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Blue 1" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Blue 1"