Thành phần : Bis-PEG PPG-20 5 PEG PPG-20 5 Dimethicone

Bis-PEG PPG-20 5 PEG PPG-20 5 Dimethicone là Dimethicone bị chặn cuối với trung bình 20 mol ethylene oxide và trung bình 20 mol propylene oxide. Thành phần này có công dụng nhũ hóa, ổn định nhũ tương. Hội động chuyên gia CIR và EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Thông tin cơ bản về thành phần "Bis-PEG PPG-20 5 PEG PPG-20 5 Dimethicone" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Bis-PEG PPG-20 5 PEG PPG-20 5 Dimethicone"