Thành phần : Benzyl Benzoate

Benzyl Benzoate là thành phần hương liệu phổ biến có mùi balsamic ngọt ngào thoang thoảng. Nó cũng có thể là một dung môi và có thể chống lại vi khuẩn và côn trùng rất tốt. Đây là một trong “26 loại hương liệu” phải được dán nhãn riêng tại EU vì khả năng gây dị ứng. Vào năm 2017, CIR đánh giá thành phần này là một chất thuộc nhóm an toàn. Còn EWG nhận định thành phần này có khả năng gây kích ứng cao và bị hạn chế sử dụng ở mức trung bình.

Thông tin cơ bản về thành phần "Benzyl Benzoate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Benzyl Benzoate"