Thành phần : Aminomethyl Propanol

Aminomethyl Propanol là alkanolamine, có nghĩa là các hợp chất này có cả nhóm hydroxyl (-OH) và nhóm amino (NH2), Aminomethyl Propanol là chất lỏng không màu hoặc chất rắn kết tinh, mặc dù chúng có thể được bán dưới dạng bột nhão, được sử dụng làm chất điều chỉnh độ pH. Aminomethyl Propanol có thể phản ứng với axit vô cơ để tạo thành muối, muối này sau đó có thể được sử dụng để làm xà phòng, có một số công dụng trong mỹ phẩm và phi mỹ phẩm. Hội đồng chuyên gia CIR đã đánh giá dữ liệu khoa học và kết luận rằng ở nồng độ không quá 1%, Aminomethyl Propanol an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. Hội đồng chuyên gia CIR lưu ý rằng mặc dù Aminomethyl Propanol tinh khiết có tính kiềm cao, nhưng khi được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm, chúng sẽ được đệm và không quan sát thấy các tác dụng phụ đối với hợp chất tinh khiết. Trong các nghiên cứu về kích ứng ban đầu, Aminomethyl Propanol và các công thức có chứa Aminomethyl Propanol chỉ gây kích ứng tối thiểu hoặc không kích ứng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Aminomethyl Propanol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Aminomethyl Propanol"