Thành phần : Zinc Lactat

Zinc Lactate là muối kẽm của axit lactic có công dụng khử mùi. Hội đồng chuyên gia CIR đã kết luận rằng Zinc Lactate là một trong 27 muối kẽm an toàn trong mỹ phẩm trong thực tế sử dụng hiện nay và nồng độ được mô tả trong đánh giá an toàn này khi công thức không gây kích ứng.. EWG đánh giá thành phần này thuộc nhóm hạn chế sử dụng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Zinc Lactat" :

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thành phần "Zinc Lactat" qua các bài viết chi tiết sau :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Zinc Lactat" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Zinc Lactat"