Thành phần : Triethyl Citrate

Triethyl Citrate là một trieste của cồn etylic và axit xitric. Axit xitric là một axit yếu được tìm thấy rộng rãi trong cả thực vật và động vật. Nó là một thành phần tự nhiên phổ biến trong trái cây họ cam quýt, chẳng hạn như nước chanh, chứa khoảng 5-8% axit xitric. Việc sử dụng chủ yếu axit xitric là hương liệu tự nhiên và chất bảo quản trong thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là nước giải khát. Axit citric cũng là một hợp chất trung tâm trong chu trình axit citric. Chu trình axit citric là con đường trong nhiều sinh vật, bao gồm cả con người, tạo ra gần hai phần ba tổng năng lượng mà các tế bào sử dụng. Triethyl Citrate được sử dụng như hương liệu, chất hóa dẻo.Cho rằng FDA đã xác định axit xitric, canxi citrate, kali citrate, natri citrate và triethyl citrate là GRAS để sử dụng trong thực phẩm , ngoài thực tế là axit xitric cần thiết cho việc sản xuất năng lượng trong tế bào ở cả thực vật và động vật, Hội đồng chuyên gia CIR còn tập trung vào khả năng axit xitric, muối và este của nó gây ra tác dụng phụ khi bôi lên da. CIR đã xem xét các tài liệu và dữ liệu khoa học chỉ ra rằng ở nồng độ được sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, axit xitric cũng như muối và este của nó không phải là chất gây kích ứng mắt, cũng như không gây kích ứng da hoặc phản ứng dị ứng da. Do đó, CIR kết luận rằng dữ liệu khoa học hiện có cho thấy axit citric, muối và este của nó an toàn trong các điều kiện sử dụng hiện tại trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Triethyl Citrate" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Triethyl Citrate"