Thành phần : propylparahydroxybenzoate

propylparahydroxybenzoate thuộc nhóm chất bảo quản paraben được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân. Có một số thông tin cho rằng thành phần này thuộc nhóm chất bị cấm sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm, tuy nhiên EWG và hội đồng chuyên gia CIR chưa có thông tin về thành phần này.

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "propylparahydroxybenzoate"