Thành phần : Polyaminopropyl Biguanide

Polyaminopropyl Biguanide (PAPB) là chất khử trùng và chất bảo quản được sử dụng để khử trùng trên da và trong các dung dịch làm sạch kính áp tròng. Nó là một polyme hoặc oligomer trong đó biguanide các nhóm chức được nối với nhau bằng chuỗi propyl hydrocarbon. PAPB đặc biệt có tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ rất thấp (10 mg/L) và cũng có tác dụng diệt nấm. Theo CIR thì dựa trên QRA hoặc các phương pháp được chấp nhận khác; dữ liệu không đủ để xác định độ an toàn của thành phần này. Nó có một phương pháp hoạt động độc đáo: các sợi polyme được tích hợp vào màng tế bào vi khuẩn, phá vỡ màng và làm giảm tính thấm của nó, có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn. Nó cũng được biết là liên kết với DNA của vi khuẩn, thay đổi quá trình phiên mã của nó và gây ra tổn thương DNA chết người. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân tuy nhiên đây là chất nên hạn chế sử dụng.

Thông tin cơ bản về thành phần "Polyaminopropyl Biguanide" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Polyaminopropyl Biguanide"