Thành phần : Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin

Ethylhexylglycerin là nhóm ethylhexyl được liên kết với glycerin ở một đầu bằng liên kết ether. Ethylhexylglycerin được sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm với vai trò là chất khử mùi, chất dưỡng ẩm cũng như tăng cường chức năng của chất bảo quản bằng cách thúc đẩy sự tiêu diệt vi khuẩn bằng chất bảo quản. Thành phần này đã được CIR đánh giá sử dụng an toàn trong mỹ phẩm, không gây độc cho gen, ở dạng Ethylhexylglycerin không pha loãng là chất gây kích ứng mắt, trong khi nồng độ 5% chỉ gây kích ứng mắt nhẹ

Thông tin cơ bản về thành phần "Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Phenoxyethanol Ethylhexylglycerin"